Softštartéry s riadením jednej fázy

Softštartéry s riadenou jednou fázou sú vhodné pre rozbeh jednofázových ale aj menších trojfázových motorov.