Využitie produktov v praxi

Ako jednoducho merať hladinu pomocou snímača hladiny PT20E

 Ako jednoducho merať hladinu pomocou snímača hladiny a zároveň zobraziť jej stav na bargraf zobrazovači MBR?

 V posledných rokoch s pribúdajúcim suchom stále viac užívateľov spodných a dažďových vôd vyžaduje informáciu o stave hladiny zásoby vody v studniach vrtoch či iných zásobníkoch (IBC kontajnery, plastové nádrže, retenčné nádrže a pod.). Kým bolo vody dostatok a bola pravidelne doplňovaná, väčšinou postačoval jednoduchý plavákový snímač na indikáciu minimálnej a maximálnej hladiny. Teraz je však častá požiadavka na presnejšiu informáciu o stave hladiny pri zachovaní jednoduchosti inštalácie.

Na takúto úlohu je možné použiť systém pozostávajúci z dvoch zariadení. Prvým je ponorný snímač hladiny PT20eco s analógovým výstupom 4-20mA a druhým merací prístroj - stĺpcový bargraf zobrazovač MBR.

Vďaka univerzálnemu napájaniu bargraf zobrazovača v rozsahu od 20 do 240 VDC a od 60 do 240 VAC je možné pripojiť MBR priamo k sieťovému napätiu 230VAC. Naviac tento stĺpcový zobrazovač poskytuje na svojich svorkách napätie 15VDC so zaťažením do 30mA, ktoré je tak možné použiť na priame napájanie ponorného snímača hladiny PT20E. 

Zobrazovaný stav meranej hladiny je bez ďalších nastavovaní indikovaný pomocou stĺpca 30-tich LED diód a zároveň dvojmiestnym displejom s indikáciou aktuálnej úrovne signálu v percentách. Zobrazovaný rozsah je navyše možné nastavením parametrov škálovať, aby 0-100% zobrazovanej úrovne zodpovedalo vašim požiadavkám. To znamená, že nemusíte zobrazovať iba celú škálu signálu 4-20mA v rozsahu 0-100%, ale toto nastavenie vám poskytuje možnosť „vyrezať“ iba tú časť signálu, ktorá reálne zodpovedá vašim požiadavkám merania. 

Pomocou rozširujúcich relé (2xSPDT, 8A/250VAC) je následne možné ovládať ďalšie zariadenia (stýkače, čerpadlo, signalizovať minimálnu resp. maximálnu hladinu a pod.) Touto kombináciou zariadení tak rýchlo získate možnosť zobrazovať stav hladiny a zároveň riadiť procesy súvisiace s vašou zásobou vody. Nižšie uvádzame základné parametre, viac nájdete na web stránkach https://venio.sk

 Ponorný snímač hladiny PT20eco poskytuje:

 • široký merací rozsah od 0 do 100 mvs H2O podľa jednotlivých typov, resp. podľa zadania zákazníka
 • štandardizované meracie rozsahy skladom 0-1m, 0-3m, 0-5m, 0-10m
 • odolný voči korózii vyrobený z materiálov SS304
 • možnosti analógového výstupu 4-20mA (štandard), 0-10V alebo 0-5V (konfigurovateľný pri objednaní)
 • presnosť 0,5%
 • stabilita výstupného signálu, preťaženie do 150%

Skladové typy ponorných snímačov objednáte tu:

 

Stĺpcový zobrazovač MBR bargraf poskytuje:

 • pripojenie bežných procesných signálov 4-20 mA, 0-10 VDC, ± 20 mA , ± 10 VDC, potenciometer
 • zobrazuje 30 LED segmentov (červený) (1 LED = 3,33% úrovne signálu)
 • 2 LED číslice pre zobrazenie percent % alebo hodnoty signálu (0-10V / 4-20mA)
 • rozmer štandard 1/8 DIN 96x48 mm (montáž do otvoru 92x44 mm)
 • škálovanie zobrazenej hodnoty od 0 - 100% alebo -100 ... 0 ... +100

Univerzálny bargraf zobrazovač procesných signálov MBR  je vhodný pre všetky aplikácie, ktoré vyžadujú jednoduchú inštaláciu. Pre montáž je potrebný 1/8 DIN otvor 92×44 mm, veľkosť čelnej časti je 96 x 48 mm (1/8 DIN). Univerzálny bargraf stĺpcový zobrazovač MBR kúpite v eshope tu:

MBR bargraf zobrazovač signálov 4-20mA, 0-10V, červený, 30 LED

Ponorný snímač hladiny PT20E