Monitorovacie prúdové a napäťové relé TRM-30F s displejom, 3f do 30A

Kód: TRM030F
82 € / ks 98,40 € vrátane DPH
Skladom (>5 ks)
Môžeme doručiť do:
28.5.2024

Monitorovacie nadprúdové relé TRM-30F s displejom 3-fázové do 25A

je určené na ochranu zariadení citlivých na hodnoty prevádzkového prúdu a napätia pred chybami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku:
- prúdového preťaženia (nastaviteľná hodnota prúdu 0,5 ... 30A),
- asymetrie prúdu (50%, pevná hodnota)
- asymetrie napätia (30%, pevná hodnota)
- nadpätia a podpätia (Umin: 265V, Umax.440V, pevná hodnota)

Digitálne nadprúdové relé preťaženia TRM-30F s displejom pre zobrazenie aktuálneho prúdu na každej fáze a ochranu motora alebo spotrebiča proti nadprúdu, nadpätiu, podpätiu, výpadku fázy a zmene poradia fáz. Tieto digitálne preťažovacie relé sú navrhnuté tak, aby zabránili poškodeniu motora/záťaže vysokými prúdmi a súčasne umožnili kontrolu aktuálneho prúdu pretekajúceho v každej fáze na displeji. Zároveň dokážu kontrolovať hodnoty združeného napätia medzi fázami. Vďaka dvom výstupným relé 1xNO a 1xNC umožňuje tiež ovládanie resp. odpojenie/vypnutie záťaže pri dosiahnutí nastavenej hodnoty nadprúdu, alebo zapnutie signálneho kontaktu do riadiaceho systému. Digitálne relé TRM-xx majú osadené vnútorné prúdové transformátory a 3x 3-miestny displej pre zobrazenie prúdu.

Technická špecifikácia - viď podrobný popis

Detailné informácie

Podrobný popis

Monitorovacie nadprúdové relé TRM-30F s displejom 3-fázové do 25A

je určené na ochranu zariadení citlivých na hodnoty prevádzkového prúdu a napätia pred chybami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku:
- prúdového preťaženia (nastaviteľná hodnota prúdu 0,5 ... 30A),
- asymetrie prúdu (50%, pevná hodnota)
- asymetrie napätia (30%, pevná hodnota)
- nadpätia a podpätia (Umin: 265V, Umax.440V, pevná hodnota)

Digitálne nadprúdové relé preťaženia TRM-30F s displejom pre zobrazenie aktuálneho prúdu na každej fáze a ochranu motora alebo spotrebiča proti nadprúdu, nadpätiu, podpätiu, výpadku fázy a zmene poradia fáz. Tieto digitálne preťažovacie relé sú navrhnuté tak, aby zabránili poškodeniu motora/záťaže vysokými prúdmi a súčasne umožnili kontrolu aktuálneho prúdu pretekajúceho v každej fáze na displeji. Zároveň dokážu kontrolovať hodnoty združeného napätia medzi fázami. Vďaka dvom výstupným relé 1xNO a 1xNC umožňuje tiež ovládanie resp. odpojenie/vypnutie záťaže pri dosiahnutí nastavenej hodnoty nadprúdu, alebo zapnutie signálneho kontaktu do riadiaceho systému. Digitálne relé TRM-xx majú osadené vnútorné prúdové transformátory a 3x 3-miestny displej pre zobrazenie prúdu.

Použitie a princíp činnosti:
Vykonajte pripojenia zariadenia podľa schémy zapojenia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Upravte nastavenie nadprúdu zariadenia (ovládač ">A") podľa hodnôt prevádzkového prúdu záťaže, ktorú budete kontrolovať. Keď je zariadenie pod napätím, počas prvej sekundy sa na hornom displeji zobrazí nastavená hodnota nadprúdu a na strednom displeji čas čakania na chybu. Aktuálne hodnoty čerpané z fáz sa zobrazia po jednej sekunde chodu zariadenia. Pri zobrazení aktuálnych hodnôt sa rozsvietia indikačné LED diódy. 
Po jednom stlačení tlačidla "V/A/RESET" na zariadení sa zobrazia hodnoty združeného napätia medzi fázou a fázou.
Pomocou ovládača "A>" (nadprúd) môžete nastaviť dovolené preťaženie.
Pri nastavovaní pomocou ovládača A> sa zobrazuje nastavená hodnota na hornom displeji.
Pomocou ovládača "sec." môžete nastaviť čas čakania na chybu.
Pri nastavovaní pomocou ovládača "sec." sa nastavená hodnota zobrazuje na strednom displeji.

Stav kontaktov NO 95-96, NC 97-98:
Keď je zariadenie bez napätia, alebo je v chybovom stave:
NO kontakt je rozopnutý (svorky 95-96 sú rozpojené), NC kontakt je zopnutý (svorky 97-98 sú spojené)
Keď je zariadenie pod napätím a systém je bez chýb: 
NO kontakt je zapnutý (svorky 95-96 sú spojené), NC kontakt je rozopnutý (svorky 97-98 sú rozpojené)

Indikačné LED:
LED "V": Táto kontrolka sa rozsvieti, keď zariadenie vstúpi do chyby nadpätia/podpätia alebo chyby asymetrie napätia.
LED "A": Táto kontrolka sa rozsvieti, keď zariadenie vstúpi do vysokého prúdu alebo do chyby prúdovej asymetrie.
LED "XI": Táto kontrolka sa rozsvieti, kk je sekvencia fáz nesprávne pripojená alebo zmenená.
LED "NOR": Táto kontrolka svieti, keď je zariadenie pod napätím a systém je bez chýb: "NO" kontakt je zapnutý (svorky 95-96 sú spojené)

Ovládacie tlačidlo "V/A/RESET":
Funkcia "Reset": Keď je zariadenie v chybe, na reštartovanie je potrebné stlačiť tlačidlo "V/A/RESET" na 3 sekundy. Po resetovaní sa zariadenie vypne z chybového stavu a zhasne príslušná chybová kontrolka.
„NO“ kontakt je zapnutý (svorky 95-96 sú spojené) a rozsvieti sa kontrolka "NOR" = bez chyby.
Funkcia "V/A": Krátke stlačenie slúži na prepínanie zobrazenia medzi hodnotami prúdu a napätia zobrazenými na displeji zariadenia. Počas zobrazenia aktuálnych hodnôt prúdu svietia LED diódy „A~“.

Otočné ovládače:
"A>" : Pomocou tohto ovládača je možné upraviť nastavenú hodnotu nadprúdu. (max. 30A)
"sec." : Pomocou tohto ovládača sa nastavuje čas čakania chyby nadprúdu. (max. 20 sec.)
(ako dlho musí trvať chyba, aby sa relé preplo do chybového stavu)

Ochrany a ich princíp činnosti:
Ochrana proti nadprúdu - nastaviteľný rozsah 0,5-30A:
- vstup do chybového stavu: Keď hodnota prúdu odoberaného z fáz prekročí nastavenú hodnotu nadprúdu, zariadenie čaká nastavený čas čakania na chybu. Potom začne displej fázy/fáz na ktorej vzniká chyba blikať a rozsvieti sa kontrolka „A“.
V prípade chybového stavu je „NO“ kontakt rozopnutý. Kontrolka "NOR" zhasne a kontakt "NC" je zopnutý.
- opustenie chybového stavu: Keď prúd odoberaný z fáz klesne pod nastavenú hodnotu nadprúdu, displej chybnej fázy/fáz prestane blikať a trvale svieti hodnota. Keď na 3 sekundy stlačíte tlačidlo reset, LED „A“ zhasne.
Po návrate do normálneho prevádzkového stavu bez chyby je kontakt "NO" zapnutý, kontrolka "NOR" svieti a kontakt "NC" je rozopnutý.

Ochrana proti asymetrii prúdu:
- vstup do chybového stavu: Keď rozdiel prúdu medzi fázami prekročí 50 %, zariadenie čaká 3 sekundy (pevne zadané hodnoty výrobcom). Potom začne skupina displejov fáz spôsobujúcich chybu blikať a rozsvieti sa kontrolka „A“.
V prípade chybového stavu je „NO“ kontakt rozopnutý. Kontrolka "NOR" zhasne a kontakt "NC" je zopnutý.
- opustenie chybového stavu: Keď prúdový rozdiel medzi fázami klesne pod 50 %, skupina displejov prestane blikať.
Pre zmazanie chyby je nutné na 3 sekundy stlačiť tlačidlo "V/A/RESET", LED „A“ zhasne.
Po návrate do normálneho prevádzkového stavu bez chyby je kontakt "NO" zapnutý, kontrolka "NOR" svieti a kontakt "NC" je rozopnutý.

Ochrana pred nadpätím (združené nad 440V):
- vstup do chybového stavu: keď hodnota združeného napätia jednej alebo viacerých fáz prekročí 440V zariadenie čaká 3 sekundy. Potom začne blikať displej fáz ktoré spôsobujú chybu, a rozsvieti sa kontrolka „V“.
V prípade chybového stavu je „NO“ kontakt rozopnutý. Kontrolka "NOR" zhasne a kontakt "NC" je zopnutý.
- pustenie chybového stavu: ak sú hodnoty napätia nižšie ako 435V dlhšie ako 3 sekundy, displej fáz prestane blikať. Potom kontrolka "V" zhasne.
Po návrate do normálneho prevádzkového stavu bez chyby je kontakt "NO" zapnutý, kontrolka "NOR" svieti a kontakt "NC" je rozopnutý.

Ochrana pri podpätí (združené pod 265V):
- pre vstup do chybového stavu: keď hodnota napätia jednej alebo viacerých fáz klesne pod 265V, zariadenie čaká 3 sekundy. Potom začne blikať displej fáz, ktoré spôsobujú chybu, a rozsvieti sa kontrolka „V“.
V prípade chybového stavu je „NO“ kontakt rozopnutý. Kontrolka "NOR" zhasne a kontakt "NC" je zopnutý.
- opustenie chybového stavu: ak sú hodnoty napätia vyššie ako 270V dlhšie ako 3 sekundy.
displeja rozsvieti nepretržite. Potom kontrolka "V" zhasne.
Po návrate do normálneho prevádzkového stavu bez chyby je kontakt "NO" zapnutý, kontrolka "NOR" svieti a kontakt "NC" je rozopnutý.

Ochrana proti asymetrii napätia:
- pre vstup do chybového stavu: keď rozdiel napätia medzi fázami prekročí 30 %, zariadenie čaká 3 sekundy.
Potom začne likať displej fáz, ktoré spôsobujú chybu a rozsvieti sa kontrolka „V“.
V prípade chybového stavu je „NO“ kontakt rozopnutý. Kontrolka "NOR" zhasne a kontakt "NC" je zopnutý.
- opustenie chybového stavu: po poklese rozdielu napätia medzi fázami pod 30% na viac ako 3 sekundy sa skupina displejov trvale rozsvieti. Potom kontrolka "V" zhasne.
Po návrate do normálneho prevádzkového stavu bez chyby je kontakt "NO" zapnutý, kontrolka "NOR" svieti a kontakt "NC" je rozopnutý.

Ochrana sledu fáz:
Ak je poradie fáz pripojených k zariadeniu nesprávne, rozsvieti sa kontrolka chyby sledu fáz "XI".
V prípade chybového stavu je „NO“ kontakt rozopnutý. Kontrolka "NOR" zhasne a kontakt "NC" je zopnutý.

Ako sa vypočíta asymetria?
Prístroj vypočíta asymetriu podľa nižšie uvedeného vzorca.
Asymetria prúdu v % = ((max. prúd - min. prúd) / max. prúd) x 100
Príklad výpočtu: ((25 - 15)/25) x 100 = 40% asymetria prúdu

Technická špecifikácia:
Napájacie napätie: z meraného napätia 3f 3x400VAC
Prevádzkové napätie (Un) : 3x380V AC 50/60Hz, vlastný príkon <10VA
Nastaviteľný nadprúd (Overload): 0,5A - 30A (nastaviteľné)
Čakanie na chybu (t) : 0sec. - 20 sec. (nastaviteľné)
Displej : 3x3 číslice výšky 9mm, 7 indikačných LED
Nadpätie: 440V (L-L)(pevne dané)
Podpätie: 265V (L-L)(pevne dané)
Asymetria napätia 30% (pevne dané)
Asymetria prúdu: 50%(pevne dané)
Čakanie na chybu asymetrie (t) : 3sec. (pevne dané)
2x výstupné relé (1xNO,1xNC): 3A / 250V AC (odporová záťaž)
Typ pripojenia: skrutkové svorky
Prierez kábla: 2,5 mm² (kontakty relé) / 6 mm² (vstup a výstup záťaže pre meranie)
Hmotnosť: Max. 380 gr.
Montáž: na DIN lištu.
Prevádzková teplota: -20°C.....+55°C
Prevádzková nadmorská výška: <2000 metrov

Dodatočné parametre

Kategória: Monitorovacie ochranné relé
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 0.3 kg
Napájanie: z meraného napätia 3x400VAC
Displej: 3x 3 číslice, výška 9 mm
Indikačná LED: 7x (3x chyba: A, V, XI, 1x NOR=výst.relé, 3x indikácia A~)
Montáž / rozmer: na DIN lištu, 115x60x94 mm
Nastaviteľný čas: 0,1-20 sekúnd
Výstupné relé: 2x relé 5A 250V AC (1xNO, 1xNC)
Rozsah meraného napätia: Umin. 270VA, Umax 440V
Rozsah meraného prúdu: od 0,5A do 30A

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.